સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

Mehul Rathava

Mehul Rathava

www.mehulrthava.com  is a website where everyday people find lots of material and lots of jobs information online.     મટેરિયલ માટે અહીં ક્લિક કરો.

Website that provides lot of stuff for competitive exams as like upsc, gpsc, primary and higher secondary school courses. which makes it a good website.there are only some places where students can find free material and jobs information. we recommend this Mehul Rathava because of it’s simplicity and rich content of material.

 1. All competitive exam’s updates including notification, syllabus, results.
 2. All exams’ details including UPSC, GPSC, SSC, TET/TAT, HTAT, Bank Exams, Railway Recruitment Board (RRB)’s Exams, Police Recruitment etc.
 3. Full study materials for above exams including hand written notes.
 4. Support for student’s queries via Feedback/Queries form.
 5. Teachers and School Students can also found resources for them e.g. Government circulars,  notifications etc….
 6. School Students can find complete books for NCERT, GCERT, Previous Years questions papers (with answers), Short notes of GCERT and NCERT (std. 6 to 12).
 7. Resources website where users can get various study materials on different topics. All materials are in pdf format and downloadable.
 8. Monday Musings: An eMagazine for current affairs. You don’t need to read daily newspaper for your exam preparation, just read MM. That’s all.
 9. Help Center: Complete help topics for technical help e.g. How to download study materials?, How to login?. This help center is available in both English and Gujarati language.

આ વેબસાઈટ ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ ને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે, આ વેબસાઈટ પર તમને તમામ પ્રકારનું સામાન્ય જ્ઞાન ઉપલબ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે.

આ વેબસાઈટ ને વધુ સારી બનાવવા તમારા સલાહ સુચન આવકાર્ય છે.

તમારા પ્રતિભાવ નીચેના કમેન્ટ બોક્ષ માં આપો.

આભાર….

Advertisements

5 comments on “Mehul Rathava

 1. thakor sanjay
  November 17, 2013

  i like thise site. most popular matereal and job info know use

 2. kalpesh
  May 2, 2015

  conducter nu matirial mokal ne sir

 3. damor raj
  August 2, 2015

  thak for matarials bhai lots of thanks

 4. pravinkumar Damor
  May 2, 2016

  GPSSBma Adistional assistant engineers in reqruitment 1016-17ma kya monthma avvani 6e.

 5. Mitesh Desai
  July 19, 2016

  This is good think about of for all exams studying.
  I like this mertail and read this mertail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: