સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

વિજ્ઞાન જગત

વિજ્ઞાન જગત

ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ જણાવો ?

સોડીયમ બાયકાર્બોનેટ (NaHco3 )
મનુષ્યના કયા અંગમાં લસીકા કણો પેદા થાય છે ?
પિતાશયમાં
કયા રંગની તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે હોય છે ?
લાલ રંગની
સૂર્યના કયા કિરણોને લીધે ચામડી કાળી પડે છે ?
અલ્ટ્રાવાયેલેટ કિરણ
પ્રાણીઓમાં સૌથી વધારે મજબુત મગજ અને હદય કોનું હોય છે ?
ઘોડાનું
વિટામીન -E નું રસાયણિક નામ શું છે ?
ટેકોફેરોલ
હાઇડ્રોપોનીક્સ શું છે ?
માટી વગર છોડ ઉગાડવાની પદ્ધતિ .
મધમાખીની ભાષાને ડિકોડ કોને કરી ?
કાર્લવોર્ન ડ્રીચ
પ્રાચીન કાળના અશ્મિ કેટલા વર્ષ જુના છે તે કઈ પદ્ધતિથી નક્કી થાય છે ?
કાર્બન ડેટિંગ
કયું સસ્તન પ્રાણી ઉડી શકે છે ?
ચામાચિડિયું
અશ્રુગેસ કયો છે ?
ક્લોરો એસીટોફીનોન
ઉનના રેશા શાના બનેલા હોય છે ?
કેરોટીન
ગાયના દૂધનો પીળો રંગ શેને આભારી છે ?
કેરોટીન
કયો વાયુ સ્ફૂર્તિદાયક છે ?
ઓઝોન વાયુ
માખણ માં કયો એસિડ હોય છે ?
બ્યુટ્રીક
માખણ માં કયો એસિડ હોય છે ?
બ્યુટ્રીક
પ્રવાહી અધાતુ તત્વનું નામ જણાવો ?
બ્રોમીન
કીડી કરડે ત્યારે તેમાં કયો એસિડ હોય છે ?
ફોર્મિક એસીડ
લસણમાં દુર્ગંધ અને તીખો સ્વાદ શાને લીધે હોય છે ?
એલીસીન
લસણમાં દુર્ગંધ અને તીખો સ્વાદ શાને લીધે હોય છે ?
અલીસીન
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 7, 2013 by in જનરલ નોલેજ (સામાન્ય જ્ઞાન ).
%d bloggers like this: