સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

ટેકનોલોજી

ટેકનોલોજી

અંતરિક્ષમાં જોવા મળ્યો સૂર્ય પર શુક્રના સંક્રમણનો અલભ્ય નજરો.

વૈજ્ઞાનિકોએ ટામેટાના જીનોમ સફળતાપૂર્વક અનુક્રમિક કર્યા.

ટીએનએફ-આલ્ફા નામના પ્રોટીનની શોધ, કેન્સર સામે લડવામાં સહાયક.

ઓછા લેક્ટઝવાળું દૂધ આપવામાં સક્ષમ લેક્સ નામની વછરડીનો ચીનમાં જન્મ.

હવે ગાય અને ભેંસને પણ સરોગેટ મધર બનાવવા લેબોરેટરી.

ઓટીઝમની વહેલી ઓળખ માટે વૈજ્ઞાનિકોએ નવી ટેકનીક વિકસાવી.

ભારતીય રેલવે અને આઈઆઈટી-કાનપુર રિયલ ટાઈમ ટ્રેન રનિંગ ઈન્ફર્મેશન સિસ્ટમ વિકસાવી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: