સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

અર્થ વ્યવસ્થા

અર્થ વ્યવસ્થા

ભારતનો આર્થિક વિકાસ દર ૫.૩ ટકા, નવ વર્ષના તળીયે.

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩માં ઘઉંનું કુલ વૈશ્વિક ઉત્પાદન ૬,૭૧૦ લાખ ટન.

એપ્રિલ-૨૦૧૨માં દેશનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માત્ર ૦.૧૦ ટકા.

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે ભારતનો વિકાસ દર ૬.૭ ટકા રહેવા સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું અનુમાન.

ભારતીય રાજકોષીય ખાદ્ય ૨૦૧૧-૧૨ ના નાણાંકીય વર્ષમાં થોડી ઘટીને ૫.૭ ટકા.

એપ્રિલ, ૨૦૧૨માં ભારતનો નિકાસવૃદ્ધિ દર ૩.૨ ટકા.

 આઠ માળખાકીય ઉદ્યોગોનો વિકાસ એપ્રિલ,૨૦૧૨માં ૨.૨ ટકા.

પાકિસ્તાનમાંથી સીધા વિદેશી રોકાણને ભારતની મંજૂરી.

દેશની નિકાસ મે-૨૦૧૨માં ૪.૧૬ ટકા ઘટીને ૨૫.૬૮ અબજ ડોલર.

મર્યાદા RBIએ વ્યાજદરો ન ઘટાડ્યા, નીલસ માટેની રીફાઈનાન્સ વધારી.

ભારતનું અર્થતંત્ર નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩માં ૬.૯ ટકાના દરે વિકાસ સાધશે તેવી વલ્ડૅ બેંકની ધારણા.

RBI એ સરકારી બોન્ડમાં વિદેશી રોકાણોની મર્યાદા ૨૦ અબજ ડોલર કરી.

Advertisements

One comment on “અર્થ વ્યવસ્થા

  1. AApni website khub j upyogi chhe…thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: