સામાન્ય જ્ઞાન

Materials for GPSC, UPSC, IBPS, Clerk, SBI, Post, TAT, TET, HTAT, PSI, LIC, ONGC, Sub Registrar Exam, SSC etc.

ભારતમા આવેલા મહાબંદર

ભારતમા આવેલા મહાબંદર
ભારતમાં કુલ ૧૩ મહાબંદર આવેલા છે, જેમાના ૭ પૂર્વના દરિયા કિનારે જયારે ૬ મહાબંદર પશ્ચિમમા આવેલ દરિયા કિનારે આવેલા છે.

ભારતના પૂર્વ કિનારાના રાજ્યોમા પશ્ચિમ બંગાળ, ઓરિસ્સા, આન્ધ્ર પ્રદેશ, અને તમિલનાડુ એમ ૪ રાજ્યો નો સમાવેશ થાય છે.

ભારતના પૂર્વ કિનારાના રાજ્યોમા આવેલા મહાબંદર(સંખ્યા-૭) :

૧. કોલકાતા (ડાયમંડ હાર્બર), રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ
૨. હલ્દિયા , રાજ્ય: પશ્ચિમ બંગાળ

૩. પારાદીપ , રાજ્ય: ઓરિસ્સા

૪. વિશાખાપટ્ટનમ , રાજ્ય: આન્ધ્ર પ્રદેશ

૫. ઇન્નોર , રાજ્ય: તમિલનાડુ
૬. ચેન્નાઈ, રાજ્ય: તમિલનાડુ
૭. તુતીકોરીન (પર્લ હાર્બર), રાજ્ય: તમિલનાડુ

ભારતના પશ્ચિમ કિનારાના રાજ્યોમા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કર્નાટક, અને કેરાલા એમ ૫ રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતના પશ્ચિમ કિનારાના રાજ્યોમાં આવેલા મહાબંદર (સંખ્યા-૬) :

૮. કંડલા (FTZ: Free Trade Zone), રાજ્ય: ગુજરાત

૯. મુંબઈ , રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર
૧૦. જવાહરલાલ નેહરુ પોર્ટ(JNPT)(જુનું નામ- નાહવા સેવા) (FTZ: Free Trade Zone), રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર

૧૧. માર્માગોવા , રાજ્ય: ગોવા
૧૨. ન્યુ મેંગલોર , રાજ્ય: કર્નાટક
૧૩. કોચીન , રાજ્ય: કેરાલા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: